Teksthjelp / Tekstforfatter

Teksthjelp / Tekstforfatter

Gode tekster skaffer din virksomhet flere kunder! Det å ha en velformulert og god tekst på nettsider, intranett, i selvbetjeningsløsninger og andre nettbaserte systemer, på blogger, i sosiale medier generelt, produktbeskrivelser i nettbutikker eller i annonser, brosjyrer, strategidokumenter, presentasjoner etc. – rettet mot målgruppen, er svært viktig.

Kanskje din virksomhet har behov for brukerveiledninger for systemer og prosesser, utarbeidelse av rutiner for å sikre en god internkontroll og etterlevelse av regelverk, hjelp med tekstarbeid til nettsider og nettbutikker, ev. en ressurs som bidrar med tekst i andre sammenhenger? Da bør du ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Hva er formålet med en tekst?

Det er mye å tenke på når man skal lage en god tekst til et spesifikt formål. Noen viktige punkter kan være å:

• engasjere
• motivere
• lære opp
• skape tillit
• gjøre at du som avsender fremstår som profesjonell
• få dine produkter og tjenester godt indeksert og synlig i søkemotorer (les: SEO og inbound marketing)
• utarbeide tekst som leder til flere konverteringer (økt engasjement og salg)

Søkeordsanalyser er også avgjørende når innhold skal utarbeides.

Hvor gode er dine tekster i dag?

I tillegg til målene med teksten som nevnt tidligere, så er det viktig at innholdet er lett å lese, forståelig, uten skrivefeil, godt strukturert, optimalisert (SEO) og med et riktig fokus mot målgruppen. Kvalitetssikring av tekst kan ofte være avgjørende for å luke bort ev. feil eller misforståelser, samtidig kan skrivefeil virke uprofesjonelt.

Hva tilbyr vi?

Vi hjelper virksomheter med å korrigere og forbedre tekst, men bistår også med produksjon av tekst til ulike formål. Vårt mål er at tekstene skal hjelpe deg med økt engasjement, bedre synlighet og økt salg – samtidig som budskapet både er lettlest og forståelig. Klart språk er noe vi alltid har et fokus på.

Bli bedre kjent med oss – og prøv oss som tekstforfatter!

Vi har bred erfaring som både tekstforfattere og nettredaktører, inkl. egenproduserte bøker og nettkurs opp igjennom tiden. Vi har utarbeidet en rekke brukerveiledninger og kravspesifikasjoner, er i dag også nettredaktør for ulike portaler – og vi har utarbeidet tekster for komplette nettsider og nettbutikker innen ulike nisjer, til annonser i sosiale medier, og bidratt med både tekst og testing av innbyggerløsninger på helsenorge.no, innhold rettet mot kommuners innbyggere på kommunesider m.m.