Statistikk, analyse, brukerinnsikt og brukertesting

Statistikk, analyse og brukerinnsikt

Brukerinnsikt er kritisk for å få flere kunder, men også for å gi brukerne gode tjenester. Vi finner svar gjennom blant annet statistikk og analyse, brukertester, brukerundersøkelser, egne strukturerte analyser, og gjennomgang av nettstedet/applikasjonen/kanalen i sosiale medier.

Vi benytter anerkjente løsninger som gir god innsikt for å forbedre de digitale tjenestene og brukeropplevelsene. Ett av målene er å se hva som fungerer/ikke fungerer for brukerne, med fokus på brukervennlighet, effektivitet og kvaliteten på tjenesten og brukerreisen. Kanskje må det tekniske endres, teksten, strukturen eller det visuelle – for å sikre at nye digitale løsninger benyttes etter formålet, eller et ønske om en høyere konverteringsrate (flere kunder og økt engasjement og salg).

Det kan også være at din virksomhet ønsker å få flere brukere til å bli digitale – hvor dere ønsker å få trafikken over fra telefon og e-post til digitale løsninger, eller avlaste servicetjenester med digitale chatbots eller spørsmål- og svartjenester.

Noen eksempler på verktøy og hvordan vi jobber:

  • Oppsett av brukerundersøkelser (spørreskjema) + gjennomføring + rapporter + tiltakslister
  • Oppsett av Hotjar for å gjennomføre brukertester av et nettsted/landingssider (hvor klikker de besøkende, scroller de – kort og godt: hva fungerer/fungerer ikke) + tiltak
  • Oppsett av Google Analytics for å få innsikt i besøk til nettsiden, brukere, mest/minst populære sider, fra hvilke kanaler de besøkende kom fra, lesetid på innhold, status for nettstedet (rapporter og forslag til tiltak) m.m. Her benytter vi også Google Tag Manager, Google Search Console, Keyword Planner, Semrush m.fl. verktøy.

Våre analyser gir en god oversikt over forbedringspotensialet til nettsiden/nettløsningen, kanalene i sosiale medier eller andre type løsninger din virksomhet ønsker å forbedre.

Hvordan bruker vi Hotjar?
Hotjar er et verktøy vi har brukt i en rekke testpanel med deltakere som utfører ulike oppdrag. Her gjøres analyser i ettertid gjennom å se på brukeropptak og heatmaps (såkalte varmekart). Spørreundersøkelser er også en viktig del av dette arbeidet. Målet er da å få en oversikt over hvordan brukerne bruker løsningene og hva som bør forbedres.

Vi bistår deg og din virksomhet
Ønsker du å vite hva brukerne synes om ditt nettsted, nettbutikk, blogg, innbyggertjenester (selvbetjeningsløsninger på nett) eller sider i sosiale medier – og hvilke tiltak du må gjøre for å få til gode forbedringer? Vi setter opp spørreundersøkelser og gjør andre analyser, får målgruppen til å gi sine synspunkter, samler inn data og presenterer dette for deg og din virksomhet i en komplett rapport inkl. tiltaksplan. Akkurat det samme gjør vi gjennom statistikk og analyse, og egne gjennomganger av løsningen. Du vil garantert bli overrasket over hva vi finner – og det vi rapporterer tilbake til våre kunder, vil gi gode effekter når tiltakene blir implementert.

Vil du vite mer?