Tekstforfatter og teksthjelp

Tekstforfatter

Det har vært mange skriveoppdrag gjennom tidene, og flere av artiklene som er skrevet har også blitt omtalt, sitert og henvist til av andre.

I flere oppdrag har vi bistått med forbedring av kundens eksisterende tekst, utviklet ny tekst, foretatt språkvask og sikret klart språk tilpasset målgruppene.

Vår kompetanse gir deg trygghet

Vi elsker å skrive, og det er derfor vi brenner for at våre kunder skal lykkes med gode tekster. Gjennom mange års utdannelse innen IT, markedsføring, økonomi, juridiske fag, ledelse, forhandlingsspråk, det å skrive for web, statistikk og analyse, teknologi m.m. – så skriver vi ikke kun tekst, men vi ser også på hva din virksomhet bør ha som fokus. Vår faglige kompetanse er sterkt verdsatt og noe som gjør at våre kunder velger akkurat oss!

Tekstoppdrag via Atrida og i andre stillinger de siste 20 årene:

  • bokprosjekter og nettkurs
  • produkt- og tjenestebeskrivelser for kunder med både store og små nettbutikker/nettsider
  • SEO-arbeid
  • etablering av nisjeportaler og andre nettsider (inkl. tekstansvar)
  • redaktørarbeid på kommuners eksterne- og interne nettsider
  • tekst til innbyggermagasiner, strategidokumenter, presentasjoner m.m.
  • internkontrolldokumenter og utarbeidelse av rutiner
  • innhold og brukertesting på helsenorge.no med fokus på selvbetjeningsløsninger og det å gjøre løsningene for innbyggerne intuitive, brukervennlige og effektive
  • tekst til fagområder som blant andre: helse og omsorg, legetjenester, kosmetiske behandlinger, pandemi, reise, IT, velferdsteknologi, cybersikkerhet, beredskap, barn og unge, bil og motor, handel og industri m.m.

Atrida har også ansvaret for all tekst på nettsidene:


Singelturer benyttet Atrida Communications til å gå gjennom noen av våre tekster på hjemmesiden. Skrivefeil er korrigert og nye tekster laget. Vi er kjempefornøyd med jobben, og anbefaler Atrida varmt videre. – Lisbeth, Solheim Event og Reiser 


Prøv oss som tekstforfatter!

Bruker du eller din virksomhet for mye tid på tekst (tid dere ikke har) eller er det kompetansen en tekstforfatter har – som ikke er helt på plass? Kanskje det kan være lønnsomt å leie oss en kort periode for å komme à jour – eller få bistand innen fagspesifikke tema?

Vi gjør grundig research, har gode strategier for hvordan tekst skal utformes til ulike målgrupper, formater og kanaler – og vi settes oss raskt inn i fagområder der det er nødvendig. Samtidig er SEO alltid et fokus for innhold vi lager på nett.