Andre oppdrag / prosjekt og vår kompetanse

Her får du et oversikt over noen systemer vi har utviklet, samt oppgaver og prosjekt vi har jobbet med (både gjennom Atrida og i stillinger vi har hatt opp igjennom i andre virksomheter). Dette viser noe av vår erfaring, kompetanse og hvilken type virksomheter vi har jobbet med og for.


Statistikk og analyse

 • Siden tidlig 2000-tallet har vi jobbet med et stort antall ulike verktøy og databaser, samt utviklet egne løsninger for statistikk og analyse (datainnsamling, bearbeiding og vasking av data, struktur og analyse – til presentasjon m.m.).
 • Vi har via Atrida (for kunder), men også i andre stillinger hatt ansvaret for webanalyse og nettstatistikk med verktøy som Webtrends, Siteimprove og Google Analytics. I tillegg har det vært mange andre prosjekt som har involvert databaser som MS SQL server, Oracle, MySQL m.fl.
 • Spørreundersøkelser og kartlegginger (rettet mot innbyggere, tjenestemottakere/pasienter, ansatte, studenter m.m.) – alt fra A-Å.
 • Kartlegging av kostnader og oversikter.
 • 360° lederevaluering inkl. datainnsamling, analyse og rapport.
 • Konkurrent- og markedsanalyser
 • Hotjar – et verktøy brukt i en rekke testpanel med deltakere som utfører ulike oppdrag. Her gjøres analyser i ettertid gjennom å se på brukeropptak og heatmaps (såkalte varmekart). Spørreundersøkelser er også en viktig del av dette arbeidet. Målet er da å få en oversikt over hvordan brukerne bruker løsningene og hva som bør forbedres.

Systemer vi har utviklet og satt opp

 • Utviklet egen løsning for spørreundersøkelser, og oppsett av flere via andre løsninger, som blant annet Questback.
 • Utviklet løsning for 360° lederevaluering.
 • Nettvakten – en varslingstjeneste vi tilbyr kunder for å få varsel om nedetid på systemer (egenutviklet løsning).
 • Nettsider (ved bruk av eZ publish, Atrida CMS, Joomla, Acos CMS, WordPress m.fl.) og nettbutikker.
 • Vi har utviklet kompetanseweb hvor ansatte kan registrere sin kompetanse, ledere kan foreta uttrekk og få oversikt, og nye kurs og informasjon kan markedsføres overfor de ansatte.
 • Omregningstabell for opioider til orale morfinekvivalenter (OMEQ) – utviklet som ansatt i Helfo.
 • Webapplikasjon for Helsetjenestens Veiledningssenter (800helse) – utviklet som ansatt i Helfo. I bruk av alle ansatte i veiledningstjenesten.
 • Oppdragssystem (hvilke oppdrag er kommet inn, fra hvilke kunder, hva er status på oppdragene, hva er kommentarene fra kunder etc.).
 • Tidfordelingssystem (hva bruker ansatte tiden sin til – og hva kan forbedres og effektiviseres).
 • Besøksregistreringssystem (få oversikt over hvem som kommer på besøk og hvem som har vært på besøk).
 • Quizbots og leadbots.
 • CV-bot og jobbsøknadsbot.
 • Veileder for velferdsteknologi (hva er egnet og nyttig for ulike brukere).
 • Kalkulator for utregning av lønnsomhet ved bruk av digitalt tilsyn.
 • App for personer med dysleksi (øvelser med ord).

Andre typer oppdrag og prosjekter

 • Anskaffelsesprosesser.
 • Arbeidsprosesser: Forenkle, effektivisere og digitalisere – gjennom forslag til nye løsninger – og prosessen fram til innføring, daglig bruk og evaluering.
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner (for større nettsider/CMS-løsninger, Call Center-løsninger, systemer innenfor helse – som elektronisk legemiddelsystem, selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no m.fl.).
 • Utarbeidelse av en rekke brukerveiledninger og videoveiledninger (innen flere fagområder).
 • Internkontroll og utarbeidelse av rutiner.
 • Systemforvaltning og koordinering mellom kunde, leverandører og andre samarbeidspartnere.
 • Integrasjoner og API (sikre funksjonalitet og gevinster ved å få systemer til å snakke sammen).
 • Brukertester og andre tester relatert til sikkerhet, tekniske aspekter, SEO, universell utforming m.m. (blant andre selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no).
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) innen et stort antall områder med hovedfokus på systemer innen helse, velferdsteknologi, refusjoner og feilutbetalinger (risikovurderinger for plan, analyse og kontroll), sikkerhet, bygg m.m.
 • Gevinstkartlegginger.

Prosjektkoordinering og prosjektledelse (et lite utvalg)

 • Ansvarlig for kartlegging og dokumentasjon av systemer (systemoversikter): Oversikt over integrasjoner, data som lagres og behandles, databehandleravtaler, kostnader, gjennomføring av ROS-analyser, vurdering av sikkerhet m.m. – inkl. dokumentere tiltak innenfor personvern og informasjonssikkerhet, og andre tiltak som må gjøres etter gjennomføring av ROS-analyser.
 • Innføring av videoløsninger til bruk for administrative møter, pasientkonsultasjoner, tverrfaglig samhandling, opplæring m.m.
 • Prosjektledelse: Anskaffelse og innføring av Call Center.
 • Prosjektledelse: Anskaffelse og innføring av elektronisk legemiddelsystem.
 • Prosjektledelse: Anskaffelse, innføring og drift av CMS-løsning for OsloMet (Høgskolen i Oslo).
 • Prosjektledelse: Anskaffelse og innføring av div. e-læringssystemer.
 • Prosjektledelse: Innføring av intranettløsninger.
 • Prosjektledelse: Lede 3 kommuner gjennom ROS-analyse av Microsoft 365 og Teams (innen helse).
 • Prosjektledelse: Etablering av infrastruktur, nettverk og IKT-utstyr på div. kontorer (ved nybygg, flyttinger og endringer).
 • Prosjektledelse: Innføring og endringer av selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no
 • Prosjektledelse: Innføring av mer effektive måter å jobbe på gjennom digitalisering av skjema og dataflyt (ved bruk av skjemaløsninger som Acos Interact, KS Svar Ut / KS Svar Inn, filsluser mellom ulike soner m.m.).

Nettkurs og e-bøker

 • Utviklet kursportal for nettkurs. Denne brukes i dag av flere.
 • Utviklet en digital løsning som gjør det enkelt å lage e-bøker, hvor leserne får en veldig god leseopplevelse via mobil, PC eller nettbrett.
 • Oppsett av e-læringskurs via Junglemap og Didac.
 • Vi har laget nettkurs til våre egne kursportaler, men også for andre virksomheter.
 • Vi har publisert flere av våre egne digitale bøker, samt bistått andre.