Rådgivningstjenester og konsulent- /prosjektbistand for din virksomhet

Hva er gevinstrealisering - Resultatmål og effektmål

Jobber du med oppstart av egen virksomhet eller ønsker å gjøre forbedringer i eksisterende virksomhet?

Gründerbedrift:

 • Vi bistår deg med å finne et intuitivt og godt firmanavn som bidrar til oppbygging av en god merkevare.
 • Vi hjelper deg med å finne riktig domene for din virksomhet.
 • Vi hjelper deg i gang og vi hjelper deg hvis du står fast.
 • Vi kan bistå med forretningsplaner, konkurrent- og markedsanalyser, utvikling av din virksomhets synlighet på nett og akkurat hvilke valg du bør ta for å komme videre med dine planer!

Andre virksomheter:

 • Er du leder for en virksomhet som ønsker forbedring og effektivisering gjennom digitale løsninger, rutiner og beste praksis? Gjennom analyser finner vi svar og de gode løsningene.
 • Vi ser på hva utfordringene i din virksomhet er, og gjennom analyser vil vi foreslå en rekke tiltak som vil bidra til gevinstrealisering. De tekniske løsningene har vi (ev. utvikler), så prøv oss – og du vil bli overrasket over hvilke smarte grep vi faktisk kan få til sammen.

Det er ikke alltid nødvendig med store omstillinger og investeringer for å oppnå gode resultater, og det er noe vi jobber etter.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og konsulent- /prosjektbistand innenfor blant annet:

 • konkurrent- og markedsanalyser
 • systemkartlegging og oversikter m/integrasjoner og dataflyt
 • risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • internkontrollarbeid (innen hvilke områder mangler din virksomhet viktige rutiner? Vi utarbeider rutiner for best praksis, effektivitet m.m. – og med et fokus på personvern og informasjonssikkerhet. Mangler din virksomhet et internkontrollsystem, så bistår vi også med en god løsning som sikrer enkel tilgang for de ansatte, og enkel administrasjon av løsningen.
 • statistikk og analyse av digital tilstedeværelse med fokus på forbedringstiltak
 • tekstarbeid (tekst til nettsider, nettbutikker, annonser i digitale medier, brosjyrer m.m.)
 • bistand rundt anskaffelser, kravspesifikasjoner og utvikling av løsninger
 • brukertesting og teknisk testing av løsninger
 • kanalstrategi (i hvilke kanaler må din virksomhet være for å nå ut til potensielle og eksisterende brukere/kunder)