Nettkurs for din virksomhet

Nettkurs for ansatte

Har dine ansatte behov for økt digital kompetanse, opplæring i et fag- eller støttesystem eller mer kompetanse på personvern og informasjonssikkerhet?

Vi tilbyr ferdige kompetansepakker, og vårt fokus er:

  • å gjøre dine ansatte mest mulig selvhjulpne
  • bistå dine ansatte til å jobbe etter beste praksis og virksomhetens rutiner
  • at ansatte alltid skal ha personvern og informasjonssikkerhet i bakhodet når de jobber
  • å hjelpe din virksomhet til å utnytte mulighetene med de systemene og løsningene dere har

Hvorfor velge oss?

Dine ansatte får enkel tilgang til nettkurs, både fra jobb og hjemmefra. E-læringsløsningen er tilpasset både PC, nettbrett og mobil og den er svært brukervennlig. Her vil din virksomhet raskt få gevinster gjennom økt kompetanse blant de ansatte.

Ikke la dine ansatte slite i arbeidshverdagen uten å ha nødvendig kompetanse. Da blir arbeidsdagen lite effektiv – og kritiske feil kan forekomme. Vi ønsker alle å kunne videreutvikle oss, takle arbeidsdagen godt – og ikke oppleve at vi gjør feil som kan medføre kritiske avvik.