Automatiserte Chatbots, Leadbots og spørsmål- og svartjenester

Chatbot-Leadbot

Vi har det du trenger for å redusere kostnader, skaffe nye kunder eller å gi brukerne tilgang på god informasjon 24/t døgnet. Det kan være at behovet er å ha en enkel spørretjeneste på nettsidene tilgjengelig hele døgnet, en Chatbot på Facebook eller via nettsiden – eller en digital løsning som skaffer deg kunder hele døgnet gjennom bruk av en smart Leadbot.

Hva med en Leadbot som har en kort dialog med dine potensielle kunder og videresender de til dine produkter og tjenester, eller kanskje til en god landingsside som gir interessant informasjon og skaper engasjement – og da får vedkommende til å registrere seg?