Atrida Systems - Arbeidsverktøy for effektivisering, kompetanseheving, informasjonssikkerhet, personvern og kontroll

Atrida Systems – Et unikt arbeidsverktøy

Atrida Systems er en hub av systemer, nettkurs og annet, som garantert vil bidra til økt kompetanse, en mer effektiv arbeidshverdag – og ikke minst bidra til at din virksomhet får oversikt og kontroll på systemer, porteføljer, gevinster, klassifisering og ros-analyser av systemer.

Ta kontakt for mer informasjon og tilgang til Atrida Systems. Se også presentasjonsvideoen av systemet lenger ned.

Hva får du i Atrida Systems sin Hub?

Atrida Systems er huben de fleste virksomheter har behov for. Her finner du systemer for å:

 • få systemoversikt
 • gjennomføre ros-analyser
 • klassifisere systemer etter hvor kritiske og viktige de er
 • kartlegge gevinster av prosjekter og systemer
 • styre porteføljen av prosjekter og systemer for å kunne gjøre de riktige prioriteringene og få verdi igjen for de investeringene man gjør
 • andre systemer for å forenkle og effektivisere arbeidshverdagen for de ansatte:
  • system for påmeldinger
  • system for spørreundersøkelser
 • m.m.

Du får også via huben tilgang til en rekke nettkurs:

 • Etikk, moral og motivasjon på arbeidsplassen
 • Bli oppdatert på teknologitrendene
 • RPA (Robotic Process Automation)
 • Grunnleggende IKT for ansatte
 • Introkurs i velferdsteknologi
 • En trygg digital hverdag privat og på jobb

Se videopresentasjon av Atrida Systems

En presentasjon av Atrida Systems får du under. Ta kontakt i dag for å melde din interesse.