Atrida

Bli synlig og få flere kunder

Synes du nettsiden din er for lite synlig? Har konkurrentene tatt for store markedsandeler? Ønsker du å nå ut til potensielle kunder via både Google, Facebook og Instagram?

Les mer

Smarte nettløsninger

Nettsider, nettbutikk, systemer for nyhetsbrev, påmeldinger, spørreundersøkelser, utstyr- og systemoversikt, tidregistrering, besøkesregistrering m.m. Vi utvikler også basert på dine behov.

Les mer

Statistikk, analyse, brukerinnsikt og brukertesting

Brukerinnsikt er kritisk for å få flere kunder, men også for å gi brukerne gode tjenester. Vi finner svar gjennom statistikk og analyse, både gjennom digitale brukertester, brukerundersøkelser, egne strukturerte analyser m.m.

Les mer

Teksthjelp / Tekstforfatter

Gode tekster skaffer din virksomhet flere kunder! Det å ha en velformulert og god tekst på nettsider, intranett, blogger, sosiale medier, nettbutikker eller i en annonser, brosjyrer etc. – rettet mot målgruppen, er svært viktig.

Les mer

Automatiserte Chatbots, Leadbots og spørsmål- og svartjenester

Vi har det du trenger for å redusere kostnader, skaffe nye kunder eller å gi brukerne tilgang på god informasjon 24/t døgnet.

Les mer

Nettkurs for din virksomhet

Har dine ansatte behov for økt digital kompetanse, opplæring i et fag- eller støttesystem eller mer kompetanse på personvern og informasjonssikkerhet?

Les mer

Sparringspartner og rådgiver for din virksomhet

Jobber du med oppstart av egen virksomhet eller ønsker å gjøre forbedringer i eksisterende virksomhet? Vi kan bistå deg på en rekke områder, og gjennom både idémyldring, planlegging og analyser, så finner vi svar.

Les mer

Se alt vi tilbyr!

Her får du en komplett oversikt over det meste av hva vi tilbyr av produkter og tjenester. Du kan booke oss på prosjektbasis, ha oss som sparringspartner ved spørsmål og hodebry - og ingen oppdrag er for store eller for små.

Les mer