Vi ser muligheter og ønsker å utgjøre en forskjell.